Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

ANDRA SPÅRVÄGSPROJEKT - exempel och erfarenhet               

Är spårvägsrenässansen slut?

Först ska man kanske fråga sig om det överhuvudtaget har funnits fog för att tala om någon spårvägsrenässans. Betänksam blir man om börja räkna på hur många nya spårvägsprojekt som genomförts i Europa under senare tid. Se:

Liste von Straßenbahnen in Europa

Den som rullar sig ner i den närmast oändliga listan kommer att finna att antalet spårvägar som är anlagda under senare tid, säg efter 1990, är försvinnande litet i förhållande till alla nedlagda.

Skulle det funnits en spårvägsrenässans talar mycket för att den redan nu går mot sitt slut, framförallt föranlett av för höga  kostnader och av konkurrensen från nya spårfria system

Om man söker en stund på internet finner man många påbörjade spårvagnsprojekt som aldrig kommer till utförande: Här några exempel:

Tyskland

Rhein-Neckar-Zeitung 2014-05-26: Bürgerentscheid: Plankstadt will keine Strassenbahn

Die Glocke 2014-05-26: Bielefelder lehnen Stadtbahn-Linie 5 ab

Aachener Zeitung 2013-03-10: Glasklares Nein zur Aachener Campusbahn

Strassenbahn-Hamburg.de  Stadtbahn am Ende: Planfeststellungsverfahren gestoppt

lokalkompass.de 2013-10-15: Straßenbahn vor der Abschaffung? Ratshearing am Donnerstag

NDFR 1 Niedersachsen 2013-10-18 Osnabrück muss entscheiden: Bus oder Bahn?

Augsburger Allgemeine 2012-12-20: Straßenbahn durch Neu-Ulm ist auf dem Abstellgleis

2013-01-30 Neue Westfälische:

Bezirksregierung stellt Stadtbahnplanung ein

Holland

Wikipedia: Regio Tram Groningen 

Schweiz

Badische Zeitung 2014-05-19: Basel votiert gegen neue Strassenbahnlinie

 Frankrike

I det land som startade spårvägsrenässansen ser man nu tecken på ett minskat intresse:

Ny Teknik 2013-1106: Spårvagnar går trögt hos Alstom

 USA

En av de mest respekterade nyhetstidskrifterna i världen, The Economist, har under den baskande rubriken Rolling blundersom lämpligen kan översättas till "Fiasko på hjul", gjort ett bokslut över erfarenheterna av de senaste årens spårvägssatsningar i USA. Underrubrik:

Federal subsidies have inspired some silly transit projects.

Detta känner vi igen. Frågan är projektet Spårväg Lund existerat utan förhoppningen om statlig medfinansiering.

I bloggen "The Economist explains"publicerades en liknande artikel några dagar tidigare;

Why trams are a waste of money

I artikeln skriver man att även om förespråkarna hävdar att investeringarna ökar där spårvägar dras fram, finns det inga hållbara belägg för att det är just spårvägarna i sig som är den orsakande faktorn.