Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


Bybanen i Bergen har länge varit det paradexempel på lyckade spårvägssatsningar som Lunds kommun gång på gång hänvisar till. 

Men är städerna i det här sammanhängt överhuvudtaget jämförbara? Se fylkeskommunens egen video (4:34): Bergen Light Rail / Bybanen skal videre 

eller ta en tur (26:59) med Bybanen i Bergen - YouTube - och döm själv. 

Faktum är att det nu förs en livlig debatt i Bergen om spårvägssatsningen verkligen var så lyckad som förespråkarna hävdar. Här följer ett antal artiklar hämtade från BergensTidende resp Bergenavisen som belyser några av de problem som uppdagats:

  • 2014-06-17: Bergensere vet ikke sitt eget beste


  •