Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 EDINBURGH - senaste nytt!

Efter sex års sorger och bedrövelser har Edinburgh spårvägssystem äntligen invigts. Vid en frågestund häromdagen i det skottska parlamentet visade premiärministern förståelse för medborgarnas undran: hur kunde kostnaderna skena iväg på det sätt som de hade gjort, och hur kunde byggskedet dra ut så på tiden trots att utsträckningen bara blev hälften av vad som ursprungligen hade planerats. Ministern beklagade också alla olägenheter som boende och affärsidkare hade varit utsatta för under byggtiden.

BBC News Edinburgh har nyligen publicerat några korta reportage om sista (?) akten för spårvägsbygget:

29 May 2014: Going off the rails: The Edinburgh trams saga

31 May 2014: The melodrama of Edinburgh's trams

5 June 2014:  Edinburgh tram inquiry announced.

Bus and tram in Edinburgh collision. BBC News EDINBURGH, FIFE & EAST SCOTLAND, 29 August 2014


De styrande i Edinburgh har till slut gett med sig och beslutat att tillmötesgå kravet från allmänheten om en oberoende undersökningskommission av det som har kommit att kallas för "The Tram Disaster".  Se Edinburgh - rapport dec 2013.

Det är ett initiativ som borde stämma Lunds kommun till eftertanke, särskilt som vi här är i den lyckliga situationen att inga spadtag är ännu tagna. Än finns det alltså tid att lyssna på kritikerna  - och att ta till sig ny kunskap om möjligheterna till klimatsmarta och billigare lösningar för kollektivtrafiken; kunskap som man egentligen aldrig har efterfrågat eftersom det tidigt "har arbetats in i alla politikers huvud att Lund ska ha spårväg" som PG Andersson, Trivector, uttryckte det i SDS 2010-10-28.