Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SPÅRVÄGEN I FLORENS - linje 1

Florens hade spårväg fram till 1950 då den sista linjen lades ned. Den har nu gjort comeback i ett försök att komma till rätta med den ökade biltrafiken i staden. Den första - och hittills ända linje  -som byggts är mellan Stazione Zentrale och förorten Scandicci; en sträcka på 7,4 km med 14 hållplatser, att jämföra med 5,2 km och 9 hållplatser för sträckan Lund C - ESS. Vid ändhållplatsen Villa Costanza finns infartsparkering (Park-and-Ride), vilket saknas för den planerade spårvägen i Lund; ett faktum som helt kommit bort i vår egen spårvägsdebatt.

Byggtid

Spårvägsbygget påbörjades i december 2005. Byggtiden beräknades till 1000 dagar men det kom att dröja mer än 1800 dagar innan allt var klart. Först i februari 2010 öppnade linjen för trafik.

Det tog alltså närmare 5 år att bygga 7,4 km. Det finns en intressant video (5:05) som visar hur bygget framskrider:

storia linea 1 della tramvia Firenze - Scandicci

Författaren till dessa rader passade på att ta en tur mellan ändhållplatserna under ett besök i Florens nyligen. Här är det inte gräs utan blandad moss-sedumvegetation. 


 


 


 

Gnissel

Ljudnivån inne var väldigt hög, vilket var överraskande med tanke på att både spår och vagnar var så pass nya. Min ljudmätare (app) visade 75-80 dB(A). När det gnisslade som värst stack värdena upp än mer. Utomhus var gnisslet också högst påtagligt. Se och lyssna (7:17).

Florence Tram sep 2010