Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

GRONINGEN - stad med skrinlagt spårvägsprojekt

Först nu har vi fått kännedom om ett spårvägsprojekt i Nederländerna som skrinlades i december 2012 och som hade  stora likheter med Lunds. Tyvärr ger sökandet på Googles så gott som uteslutande ger referenser på nederländska. Men här en notis på tyska dateras 2012-12-17:

Här står alltså att stadsfullmäktige har stoppat det sedan länge planerade spårvägsprojektetet. Skälet var de höga kostnaderna. När beslutet togs kalkylerades kostnaden omräknat till svenska valuta till ca 4 miljarder kronor. De i projektet nedlagda kostnaderna på ungefär 350 miljoner kronor var förlorade. Å andra sidan frigjordes ca 700 miljoner som hade varit öronmärka för projektet.

Att spårvägsprojektet hade varit kontroversiellt långt tidigare framgår bl a av en artikel daterad          2010-09-29: 

Gröninger Bevölkerung gegen künftige Regiotram in Groningen

I  fri översättning: Mer än 74% av de tillfrågade i regionen är generellt emot spårvägsprojektet. 19% tror att den valda lösningen genom innerstaden är olämplig. Bara 7% tycker att spårvägen är ett bra alternativ till de överbelastade gatorna.

Spårvägen löser inte trafikproblem för en så pass liten stad som Groningen och är dessutom onödigt dyr. Professor Jan Oostergaven från Groningens universitet säger: " Billigare lösningar avvisas med felaktig information eller beaktas inte. För en investering på 333 miljoner EUR är detta ansvarslöst. Spårvägens viktigaste funktion är att öka efterfrågan på kollektivtrafik.  Detta kan göras billigare med ett "bussnätssystem" - - -  men det har aldrig utretts. - - - Frågan är vad det är för problem som spårvägsprojektet löser, säger han. Det tycks som politikerna inte tar sina invånare på allvar. De gör vad de vill och låter inte befolkningen komma till tals som däremot förvänts stå för de kostnaderna för detta politiska prestigeprojekt.

Kalkyler visar att kostnaden per resande blir 9.50€. Priset man får ta ut är 1.50 €, dvs en skillnad på 7.50 € per resande. Med en  investeringskostnad på 333 milj.€ kan underskottet beräknas till 157.500 € per dag - som staden måste stå för. Politikerna i Groningen tycks förda bakom ljuset och är inte medvetna om den belastning spårvägsprojektet kan komma att bli för stadens invånare, säger herr Danzig (som dock är anonym i artikeln).

Wikipedia har en utförlig beskrivning av projektet, tyvärr bara på nederländska. Googles erbjuder översättning, med den är alltför undermålig för att kunna rekommenderas.

RegioTram Groningen