Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

CERN - ESS

work in progress..

Vad ligger bakom VISIONEN om att 50 000 ska arbeta och bo på Brunnshög?

För kommunen har det uppfattats som ett "window of opportunity"

CERN är det givna förebilden. Det kan därför finnas skäl att titta närmare på anläggningen som i år firar 60-årsjubileum. En bra introduktion ger

Mats Lindroos här:

Observera bilden från 1954 på den åker där det började.

Genève - Lund

Lund är en liten idyll som numera får sin puls genom regionen. Det är regionen som är det viktiga självfallet.

I Geneve finns all slags kollektivtrafik, även ett spårvägssystem. Se nätet med en linje till CERN x antal hållplatser, 22-24 min, förlagt till mittremsan av motorvägsförbindelsen, se Maps.

Hur stort är CERN?  2400 anställda. 10.000 forskare från hela värden. 10% samtidigt där.

Se CERN in figures. 


 

TITA-the Movie