Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Det öppna Skåne 2030 

Skånes regionala utvecklingsstrategi - Ladda ner!

Antogs av Regionfullmäktige den 17 juni 2014. Dokumentet är en fröjd att läsa. Det är skrivet med stor entusiasm men med fötterna på jorden. Det handlar verkligen om hela Skåne - man har lämnat scenariot med flerkärnig ryggrad till förmår för flerkärnigt nätverk. Visst kan man undra när man frejdigt skriver att Skåne år 2030 ska ha minst 1,5 miljoner invånare när antalet idag är 1,2 miljoner. Varifrån ska ökningen komma? Vilka regioner/orter ska utarmas? 

Det som imponerar är med vilken tyngd och omsorg som den sociala dimensionen behandlas. Man försöker verkligen ta till vara på de insikter som Malmökommissionens arbete öppnat för.

Observera skrivningarna om MAX IV  och ESS, att spin-off-effekterna förväntas komma hela regionen till del, inklusive Själland - inte bara Brunnshög  - som tycks föresväva Lunds politiker.

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga struktur. Citat sid 29:

Vi ska satsa på att utveckla kommunikationer, framförallt kollektivtrafiken, som bidrar till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor. 

Ingenstans i dokumentet kan man hitta ordet spårväg


 

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015