Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Gunnar Sandin (1940-2012)

 

I många år, från 1970-talet och framåt, var Gunnar Sandin en av de starkaste opinionsbildarna inom vänstern i Lund, främst genom Veckobladet och Röda Kapellet, men inte minst som organisatör av otaliga demonstrationer. Han var en ivrig påskyndare av spårvägar i Lund -  som i denna artikel från 2010-11-04. Den är ett bra exempel på hans debattstil - inget huttlande här inte:


 

Spårväg? Javisst! av Gunnar Sandin