Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

Platanerna i Lund lever farligt

Text & Bild Lotte Möller

I Föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskrift LUSTGÅRDEN  2013 har Lotte Möller skrivet en artikel om platanerna på Clemenstorget. Vi är glada för att författare och förlag har gett oss tillstånd att scanna in och publicera den på vår hemsida:


 

Platanerna i Lund lever farligt
Text & Bild Lotte Möller
Platanerna i Lund lever farligt_1.pdf (2.09MB)
Platanerna i Lund lever farligt
Text & Bild Lotte Möller
Platanerna i Lund lever farligt_1.pdf (2.09MB)