Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Oskar Reinholdsson: Att planera det nödvändiga projektet - en ubanteoretisk analys av spårvägsprojektet i Lund


Av alla de dokument, rapporter och uppsatser som vi har kommit i kontakt med i våra efterforskningar är det särskilt ett arbete som är ett verkligt fynd. Det är en Mastersuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet VT 2013 skriven av Oskar Reinholdsson med titeln:

Att planera det nödvändiga projektet - en urbanteoretisk analys av spårvägsprojektet i Lund.

Det är ett gediget akademiskt arbete, välskrivet och spännande att läsa. Det kunde inte ha kommit lägligare än just nu, då behovet av en kvalificeras genomlysning av spårvägsprojektet är som mest akut.

Det är som sagt ett akademiskt arbete, där som sig bör de inledande kapitlen ägnas år teoretiska ansatser. För alla som vill veta vad spårvägsprojektet i grund och botten handlar om är det spännande läsning, och författaren bjuder på många aha-upplevelser.