Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Ståle Holgersen: The Rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö

Det handlar om en sammanläggningsavhandling där vissa av uppsatserna har omedelbar relevans för att verkligen på djupet förstå spårvägsprojektet och dess kontext. Att avhandlingen som helhet har exceptionell  kvalitét förstår man av att man lyckats få David Harvey som fakultetsopponent. David Harvey är kulturgeograf och samhällskritiker med ett världsrenommé som få.

Disputation 2014-04-14, Lunds Universitet:

The Rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö. Investigations of city-crisis dialectics

Av de sex uppsatser som ingår i avhandlingen tycks endast 2 vara möjliga att ladda ner:

Paper I: Urban responses to the economic crisis: Confirmation of urban policies as crisis management in Malmö

Paper V: Spatial planning as condensation of social relations: A dialectic approach