Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Tomas Lewan: En essä om Lunds stadsbyggnadspolitik 


 

Tidskriften ARKITEKTUR 3/2013 innehåller en essä av Tomas Lewan om Lunds stadsbyggnadspolitik som han har kallat  ÅTERVÄNDSGRÄNDER. (Tomas Lewan fick 2010 Sveriges Arkitekters Kritikerpris). 

Vi är glada och tacksamma för att tidskriften ARKITEKTUR med författarens godkännande gett oss tillstånd att publicera artikeln på vår hemsida som ett särtryck ur det aktuella numret.

Tomas Lewan: ÅTERVÄNDSGRÄNDER

Här finns många fina iakttagelser av Lunds utveckling under de senaste decennierna som bakgrund till en kritisk genomgång av de stadsbyggnadsidéer som nu förfäktas.  Ett citat av slutraderna hoppas vi kan ge impuls att läsa hela essän:

Den "stadsmässiga" inramning som Lunds politiker naturligtvis föreställer sig för prestigeprojektet ESS, och även för universitetet och näringslivet, ska inte som nu trivialiseras till att omfatta en enstaka spårvägssatsning. Inramningen utgörs av ett blomstrande och långsiktigt planerat stadsliv i kommunens och stadsbebyggelsens helhet. Den processen förtjänar att ges tid i stället för att skyndas fram med snabbspårvägen till Brunnshög, som närmast är att likna vid ett Alexanderhugg.