Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

VILKET SPEKTAKEL

Detta är en travesti som hämtats från Lennart Hellsings ”Krakel Spektakel” från 1959: Sju bagare i en spårvagn. Det rör sig dock här inte om några bagare. (En poäng är att Göra Eberhard föredrog dikten på Rotary i samband med att Christer Wallin talade över ämnet Varför Lund måste ha spårväg).

Sju politiker åker i en spårvagn,                                                                               

alla har höga mål och alla är de glada.

En känd politiker som styr sin egen vagn

är uppfylld utav en obegriplig svada.

 

Den andre som delar ut biljetter

den tredje som ringer med en klocka,

de övriga sysslar med pamfletter,

då spårvagnen vill många kunder locka.

 

PLINGELING  PLINGELING

Spårvagnen far genom hela staden,

den korsar Clemenstorget på tvären

och hindrar den vanliga promenaden

och ger sig så ut i hemisfären.

 

Syftet med spårväg blir tveksamt med åren,

då bussar fungerar så långt som vi vet.

Cyklister riskerar att ramla i spåren.

Om hus måste rivas , det känns obsolet.

 

Vad anser ni alla som spårväg i Lund?

I stället för bussar som väl fungerar.

Jag anser att frågan är ganska sund

och att vi alla på detta funderar.

 

Om kostnaden vet vi ju knappt någonting,

Så skatten riskerar att närma sig kring:

PLINGELING   PLINGELING

                                                    Göran Eberhard

                                                    4/10 2013