Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Christer Hjort:

Årsskröna för Lund 2014

Det hände sig en av de sista dagarna på det gamla året att hela Lund blev vitt. Den nyfallna spårsnön inspirerade det nybildade partiet FörNyaLund att inbjuda hela kommunfullmäktige till en sparktävling med start på Högsta Punkten vid Brunnshög. Tillfället skulle utnyttjas till MAX.

En van motionär, Sverker, utsågs att leda kampen, som döpts till ”PLÅGA LUND” vid en enkel namngivningsceremoni i Rådhusets Knutssal.
För transporten upp till startpunkten vid de obebyggda höjderna inhyrdes en Superbuss från närbelägna Malmö. Den blev av LundaMats genast omdöpt till MONSTERBUSSEN.

Starten inleddes med en Lille En (ett alkohålfritt alternativ fanns också). En favoritvisa ”Min vän Joel” togs upp av tävlingsledaren, vilket bidrog till att höja stämningen.
Att man kunde färdas medelst elektromobilitet på mer än ett sätt hade skickat (el)chockvågor genom församlingen, som förlitat sig på att i framtiden hämta all kraft uppifrån.

Sparkarna hade preparerats med sk Clister Wall-In-Valla, men ingen hade kunnat förutse att det skulle bära utför med en sådan hastighet. Med en knuff i baken kastade sig ledamöterna oförväget utför Lundalänken med glada ut- och tillrop; Se upp i backen! Ur spår! Det här går som på räls!

På färden ner mot jordens medelpunkt bar det sig inte bättre än att hela sällskapet hamnade i en enda hög på Clemenstorget, ett svårlöst plockepinn som tog lång tid att få ordning på.
Dock hade ett antal deltagare ur vänster- och miljöflocken missat avtaget mot höger vid Allhelgonakyrkan och fortsatt rakt fram genom stan och var sedan spårlöst försvunna halvvägs till Staffanstorp. Deltagaren Toves förslag om förbud mot delade turer hade märkligt nog gått Vänsterfalangen förbi.

Men slutet gott, allting gott. Deltagarna kunde till slut samlas i ett tillfälligt härbärge i det vitaliserade Botan, som påpassligt upplåtit sina växthus till nya och gamla lundabor.
Här fick alla deltagarna en minimodell av Kristallen Den Fina, men med förbehållet att de av besparingsskäl själva fick utforma priset med hjälp av tillgängliga snökristaller. Det skedde dock under protest från MPartisterna, som tyckte att det inte ens var en kortsiktigt hållbar lösning pga den uppenbara risken för härdsmälta.

OSSÅ VI PÅ SLADDEN