Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

. . . . .sköt från höften och prickade helt rätt när han jämförde etableringen av det nya forskningsområdet med anläggandet av en militärbas. Det lär knappast räcka med lite bostäder för att göra området attraktivt. Leo Gullbring, SDS 2013-03-11

Lund NE/Brunnshög - kritik i skymundan

Genom att kritiken skjuter in sig på spårvägen - och olika aspekter av den - så tycks det som att själva stadsbyggnadsprojektet Lund NE /Brunnshög tas för givet.

Det hänger naturligvis samman med att man vill forcera bygget av spårvägen, denna - som man kallar det - ryggrad i exploatering av området.

Man kan tycka att en kritik av mål och vision för Lund NE/Brunnshög inte ligger på bordet för just Aktion för Spårvägsfritt Lund. Men är det så enkelt? Prognosmål för antalet sysselsatta, boende och studerande är exempel på sådant som har direkt relevans för kollektivtrafikens dimensionering.

I vad mån Brunnshög förmår att locka till sig boende och företagsetableringar i den omfattning som man programskrivarna prognostiserar är ännu en öppen fråga. 

Leo Gullbring publicerade en artikel i Sydsvenska den11 mars 2013 som kan fungera som en tankeställare:

Varför ännu ett kulissbygge?

 Björn Magnusson Staaf svarade den 13 mars:

God idé idag - tokig i morgon

Ur den vill vi citera: På 1960-talet spelade staten och kommunerna en stor roll för Sveriges byggande. Detta kom att ändras under de påföljande decennierna. I dag bor vi till mycket stor del på marknadens villkor. Det blir inte helt oproblematiskt när det i princip är tre byggjättar som dominerar den svenska byggmarknaden, Skanska, Peab och NCC. Planerarna lägger planen för staden, men det är inte de som bygger den. Man kan hytta hur mycket man vill med Jane Jacobs "Den amerikansk storstadens liv och förfall" - om byggbolagen inte tycker det är intressant, så blir det inte byggt.Vem tycker inte det är charmigt med brokig detaljhandel, med vilka små butiksrörelser har råd att betala hyror i nybyggen?