Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Organisationsform

.....work in progress:

Ett arbete som explicit behandlar Brunnshögsprojektets organisationsform är:

Planering som experimentverkstad. Upplevelser av ett stadsutvecklingsprojekt.

På sid 29 redovisas intervjusvar från anställda i projektgruppen med hänvisning till nedanstående organisationsschema:


Projektchef är Eva Dalman som under sin tid på Stadsbyggnadskontoret i Malmö arbetade med Bo01 och den fortsatta utvecklingen av Västra Hamnen. Några citat från intervjun med Eva Dalman värda att uppmärksamma och som förhoppningsvis kan väcka intresset för vidare läsning av andra aktörerers intervjusvar, exempelvis Christer Wallins och Karin Svensson Smiths.

Dalman förklarar att Brunnshögsprojektets organisation ligger centralt i kommunen vilket innebär att kommunstyrelsen är ett direkt beslutande organ istället för byggnadsnämnden som annars brukar vara styrgrupp för byggprojekt.

Under kommunstyrelsen finns en ledningsgrupp med direktörerna från kommunkontoret, alltså kommundirektören, stadsbyggnadsdirektören, tekniska direktören och projektchefen. I ledningsgruppen tas svåra frågor upp som utreds och inte kommer någonvart. Under ledningsgruppen finns projektgruppen. Detta skapar en väldigt kort beslutsväg och det ser Dalman som en styrka.

 Men hon har även märkt av nackdelar som att det blir motsättningar mellan de kommunala förvaltningarna och att projektgruppen inom kommunen ses som utomstående likt ”dom där på Västra Station”

Hon beskriver en politisk enighet runt Brunnshög och att de från projektgruppens sida hela tiden försöker förankra olika idéer i bägge blocken och tillmötesgå synpunkter också från rödgröna. De gör detta just för att bädda för att det inte ska tvärvända om det blir något annat valresultat. Exempelvis tittar de jättenoga på remissvar, reservationer och yttranden från oppositionen för att försöka bredda och se vad i det som ändå går att jobba in, tillmötesgå eller acceptera av den borgerliga majoriteten. Hon beskriver att det känns som att de har den borgerliga majoriteten med sig i det arbetssättet för att kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid vill alltid ha med oppositionens ledare Anders Almgren på möten vilket Dalman tycker är strålande. 

Hon berättar att det också finns ett missnöje bland vissa politiker i kommunen, på byggnadsnämnden vet hon helt säkert att det finns de som tycker att kommunstyrelsen har tagit ifrån dem beslut och att de inte tycker om det. När Dalman ska beskriva hur beslutsprocessen sker här i Brunnshögsprojektet till skillnad från den vanliga planprocessen svarar hon:

Ja för det är rörigt. Jätterörigt. För kommunstyrelsen säger att ’vi vill ha allting till oss först’. Då tycker de på byggnadsnämnden att det är jättekonstigt för det är ju de som har gett oss i uppdrag att göra en fördjupning av översiktplan. Ska den då till kommunstyrelsen först? Annars brukar det vara omvänd ordning. [...] Men det är aldrig lätt att trampa nya stigar, det är det inte.