Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

En tillbakablick - 3 artiklar som fick debatten att ta fart

26 maj 2011 Sydsvenskan: Varning för satsningar på spårvagn

Universitetets rektor Per Eriksson vill att politikerna ska vänta med en spårvagnssatsning i Lund. Tillsammans med professor Mats Alaküla varnar han för att spårvagnar kan bli ett förhastat, dyrt och teknikföråldrat projekt.

Detta framförde de båda på söndagen i Sydsvenskan i en debattartikel under vinjetten Aktuella frågor.

Eriksson/Alaküla får omedelbart svar på tal av kommunalrådet Mats Helmfrid (M) och oppositionsrådet Anders Almgren (S).

Vi vill bygga spårvagnar för att klara kapaciteten. Om det trippelkopplade Pågatåg eller Öresundståg rullar in på järnvägstationen kommer kanske 800 personer att gå av. Då har inte bussarna tillräcklig kapacitet, säger Mars Helmfrid.

I debattartikeln nämner Per Eriksson och Mats Alaküla, expert på eldrivsystem, Sydkorea. Där har den ledande tekniska högskolan tagit fram en lösning kallad Olev – On Line Electric Vehicle:

”Olev är induktiv och osynligt nedgrävd under asfalten i en cirka halv meter bred remsa i mitten av körfilen längs med vägen. Energin överförs magnetiskt till fordonet, till exempel en buss, med tillräcklig effekt för att täcka både framdrift och laddning av batterierna.”

Med sådana nedgrävda ledningar kan all kollektivtrafik i Lund, menar de båda, drivas med el. Samtidigt varnar de för att ett beslut om spårbunden trafik kan visa sig bli ”ett förhastat, dyrt och teknikföråldrat initiativ.”

– Hälften av alla arbetsplatser ligger utmed Lundalänken. När vi nu ska bygga på grund av ännu fler arbetsplatser på Ideon, ESS och Medicon village kan en försening av Lundalänken bromsa och hindra utvecklingen när det gäller forskningen och nya arbetsplatser, säger Mats Helmfrid.

Skjuter vi på spårvägssatsningen för att utreda ett system som inte har kapacitet, kommer det att skapa kaos när det gäller transporterna till Brunnshög. Dessutom missgynnar det utvecklingen.

Utöver den lägre kapacitet som bussar har i jämförelse med spårvagnar, enligt Mats Helmfrid och Anders Almgren, för Almgren fram ytterligare ett argument för spårvagnar.

– Internationellt visar det sig att servicegraden, komforten och modernitet i resandet med spårvagn inneburit att den tar andelar från bilismen på ett sätt som bussen aldrig lyckats med, säger han.

Liksom Mats Helmfrid poängterar Anders Almgren vikten av att Lunds stad och byarna runt omkring knyts samman med snabba kollektiva transporter.

Redan i den andra etappen av spårvägsutbyggnaden ska vi ta oss till Dalby. Här talar vi om att susa fram över slätten i 80–100 kilometer i timmen i spårvagnar som i stor grad påminner om tåg. En elbuss med en elslinga ut till Dalby är inget alternativ, säger Anders Almgren.

26 maj 2013 Sydsvenskan. "De kan teknik, inte trafik"

Lunds universitets rektor Per Eriksson vill ha elbussar istället för spårvagn i Lund. Men trafikplaneraren Christer Ljungberg ifrågasätter kompetensen bakom utspelet.
 

– De kan teknik, inte trafik, säger Christer Ljungberg. –  Alldeles okunniga är vi inte även om det inte är min specialgren, kontrar rektor Per Eriksson.

Lunds kommun arbetar för att få spårvagn till Lund men Lunds universitets höjdare ifrågasätter spårvägsplanerna. Styrelse­ordförande Allan Larsson skickar mejl till bekanta i universitetsvärlden och framhåller ett elbuss­projekt i Boston. Universitets rektor Per Eriksson och LTH-professorn Mata Alaküla skriver insändare i vilken de vill lägga spårvagnsutredningen på is och istället talar sig varma för elbussar med induktionsteknik.

Det sistnämnda har fått trafik- och samhällsplaneraren Christer Ljungberg att reagera.

Ingen av de här två herrarna kan trafik, de kan teknik. Och det är en jättestor skillnad i kunskap. Det är precis som det finns en sorts förakt för den kunskapen, säger Christer Ljungberg som är vd för på företaget Trivector som är inblandat i Lunds spårvagnsutredning.

Christer Ljungberg kal­lar Erikssons och Alakülas inlägg för en ”attack” och partsinlaga.

Som utredare är du själv inte helt opartisk i frågan?

– Vi har gjort spårvagnsutredningar för elva olika städer och har rekommenderat en del av dem, till exempel Växjö, att inte satsa på spårvagn utan istället köra buss. Men Lund har behov av en kapacitetsökning och då passar det bäst med spårvagn. Och det går att köra spårvagnar med induktionsteknik, men det blir fyra gånger dyrare än annan teknik, säger Ljungberg.

Christer Ljungberg, som framhåller att han inte är ovän utan bara oenig med Per Eriksson och Mats Alaküla, bjöd in båda två till Trivectors seminarium på Grand Hotel i onsdags och skrev lite retfullt i sin blogg att de kunde ”ta med Volvo också om de har lust” med anledning av att Mats Alaküla är anställd av både LTH och AB Volvo.

Rektor Per Eriksson kommenterar:

– Det är förvisso så att Mats arbetar på Volvo men de arbetar inte med den induktiva tekniken som vi föreslår. Det är Scania som gör det.

Men med dubbla uppdragsgivare är det svårt att veta vem personen ­företräder?

– Du har rätt, det kan finnas en problematik, men det skulle vara en större problematik om alla ingenjörer förpassades till att bli läktarforskare och bara sitter och tittar på. Då får vi inga bra ingenjörer, säger Per Eriksson.

Ljungbergs ifrågasättande av deras trafikkompetens tillbakavisas.

– Alldeles okunniga är vi inte även om det inte är min specialgren. Universitet konkurrerar med andra lärosäten om att få bygga upp kollektivtrafikforskningscentrum i Lund. Den som jobbar mest på universitet med detta är Bengt Holmberg, han jobbade deltid hos mig på Vinnova, säger Per Eriksson.

Vinnova ja, du använder dig gärna av personer du haft kontakt under din tid som generaldirektör där. Ashkan Pouya som blev innovationsdirektör och Alaküla som fick pengar av Vinnova. Och nu också Bengt Holmberg.

– Genom Vinnova har jag fått en nationell, och i viss mån internationell överblick, och visst har du nytta av personer som har den överblicken. Det är en sak hur Lund uppfattar sig självt och det är en annan hur man uppfattar det med en nationell överblick.

Ser du det som naturligt att du som rektor lägger dig i kommunpolitiken?

– Jag är inte helt obildad tekniskt så jag kan se samband i saker. Jag hade inte gjort det här ensam men jag ser inget konstigt i att man som rektor agerar tillsammans med sina forskare i en fråga. Man behöver inte stänga av hjärnan för att man är generaldirektör eller rektor.

Rektorns inlägg publicerades i Sydsvenskan söndag 8 maj, det går att läsa på sydsvenskan.se/opinion

27 maj 2011 Sydsvenskan: Helmfrid kritiserar rektorns inlägg

Kommunalrådet Mats Helmfrid (M) kritiserar universitetsrektor Per Eriksson för hans inlägg i spårvagnsdebatten. – Jag tycker universitetets koppling till Volvo är besvärande, säger Mats Helmfrid.
 

LUND. Lunds universitets rektor Per Eriksson och professor Mats Alaküla har gett sig in i debatten om Lunds spårvägsplaner. I två inlägg, publicerade i Sydsvenskan, uppmanar de båda Lunds kommun att utreda möjligheterna att köra buss istället för spårvagn och att använda eldrivna fordon. Detta irriterar kommunalrådet Mats Helmfrid (M) som tycker att Mats Alakülas dubbla anställningar, han jobbar både för LTH och Volvo, är besvärande för Lunds universitets trovärdighet.

”Man borde kanske vara försiktigare så att inte Universitetets oberoende kan ifrågasättas” skriver Mats Helmfrid i sin Facebooklogg.

Vad fick dig att reagera på Erikssons och Alakülas inlägg

– Nyligen släppte bussbranschen, Saab och Volvo en rapport i vilken de menar att busstrafik alltid är bäst. Per Erikssons och Mats Alakülas argumentation är exakt densamma och deras inlägg kommer samtidigt med rapporten. Jag kan inte säga att det finns ett samband men jag tycker de här omständigheterna är besvärande för universitetet, säger Mats Helmfrid.

Rektor Per Eriksson har inte läst Helmfrids inlägg men Eriksson står fast vid att han tycker det är okej med kopplingar mellan universitetet och näringslivet.

– Det är en del av ingenjörens profession att delta i verkligheten, du blir inte en bra forskare om du inte har den kontakten. Hela själva den vetenskapliga idén är ju att man presenterar något och sedan får andra komma med kritik så får man se om idéerna håller, konstigare än så är det inte. Mats Helmfrid är välkommen i den diskussionen. Sedan får den som vill komma med ifrågasättande av kopplingar hit eller dit, så får vi ta den debatten. Jag har samma syn på en ingenjörs roll som en forskande kirurg, det är nyttigt att kirurgen opererar, säger Per Eriksson.