Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

DIREKTIV FÖR UTREDNING OM BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK I LUNDS KOMMUN

Startskottet gavs av Alliansens och FörnyaLunds skrivelse den 4 februari 2015 till kommunstyrelsen:
 

Utredning om bättre kollektivtrafik i Lunds kommun

Kommunkontorets tjänsteskrivelse (förslag till beslut) kom den 23 februari:

Skrivelse om utredning om bättre kollektivtrafik i Lunds kommun

Alliansen och FörNyaLund hade inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars förhandlar fram ett gemensamt förslag till beslut som senare kom att antas:

Alliansens och FörnyaLunds förslag till beslut ang. utredningsdirektiven