Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Hellre elbussar än elbilar

En intervju som facktidningen VDI nachrichten gjorde strax före jul med Andreas Gutsch fick omedelbart ett stort genomslag i media. Gutsch är grundare av batterifirman LiTec samt koordinator inom forskningsfältet elenergilagring och eldrift vid Karlsruhe Institut für Technologie.

Lieber Busse elektrifizieren als Autos

När en småbil drar 0.4 liter/mil och en buss 50 liter/mil, vore då inte effektivare att förse bussar med eldrift i stället för personbilar?

Först år 2013 överskred antalet nyregistrerade elbilar 6000, och det första året då tyska elbilar på allvar började marknadsföras. 

Men det är en helt felaktig väg, menar Gustsch. Tyskland borde inte främja elbilar, utan satsa på att elektrifiera tunga fordon som bussar om man verkligen vill sänka CO2-utsläppen. Och han menar att främjandet av eldrivna personbilar blundar för det faktum att den eldriftens merkostnad är alldeles för hög för de flesta.

Klokare vore att gå den kinesiska vägen. Där är det framför allt bussar som elektrifieras. Eftersom bussarna gå i stort sett dygnet runt, kommer eldriftens total kostnad per km i betydligt gynnsammare läge än för personbilar. Elektrifieringens merkostnad betalar sig för bussar mycket snabbare.

"Enligt våra beräkningar är med nuvarande batteripriser merkostnaden ungefär 100.000€ som är amorterat efter 35.000 mil. Därefter kan elbussen verkligen spara pengar".