Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

FÖREBILDER & MANUALER

Lär av Karlstad!

Det är genant, men först nu har vi upptäckt vad som pågår i Karlstad. Det är en ny syn på busstrafik som inte är mindre än en sensation - och inte nog med. Allt är fantastiskt fint dokumenterat. Det finns en broschyr (16 sid) och  en slutrapport (100 sid) att ladda ner.

Trafikverket; Bus Rapid Transit - ett kollektivt färdsätt med framtid - ladda ner från webbutiken!                                                                      

Den ideala skriften för den som vill lära sig allt om nya bussar och vad som skiljer dem  från de som nu brummar runt i Lund. Här diskuteras olika definitioner på kapacitet och allt som kan göras för att öka busslinjernas attraktivitet. 
 

Forum för innovation visar i en publikation daterad 2013-05-30 omfattningen och samordningen av all den forskning och utveckling av nya bussar och bussystem som pågår inom landet. Man kan inte annat än att bli imponerad.  Av särskilt intresse  är avsnittet Kapacitet sid 6-9:

Färdplan för Bussystem