Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

FYRA FÖREDRAG - SE FILMERNA OCH LYSSNA PÅ PANELDEBATTEN OCH FRÅGOR FRÅN PANELDEBATTEN.

Under det öppna seminariet om nya transportlösningar som Aktion för Spårfritt Lund arrangerade den 20 januari 2013 filmades föredragen - vilket vi är glada för att vi gjorde. Filmerna är nu upplagda på Youtube. 

Fossilfri fordonstrafik - Thomas B Johansson  (21:17 min)

Thomas B Johansson, professor em, Internationell Miljöinstitutet, LU


 Modern kollektivtrafik i franska Nantes och andra orter utomlands -  Sven-Alla Bjerkemo  (16:00 min)

Sven-Allan Bjerkemo är civilingenjör från LTH med kvalificerad konsulterfarenhet, Undervisar och forskar om trafik och samhällsplanering, hållbara transporter mm.

Funktionalitet och skönhet i stadsbyggande - Anne Landin      (18:14 min)

Anne Landin är professor i byggvetenskaper vid LTH. Vid avdelningen forskar man om hållbart byggande dvs alla faser från projektering till produktion, drift och underhåll.


 Ladda för ny induktionsteknik - Mats Alaküla (26:28 min)

Mats Alaküla är professor, industriell elektroteknik, LTH och specialiserad på elektriska drivsystem.


 

 Sverker Oredssons hälsningsanförande (10 min)