Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 

Övriga filmer

På Arkitekturfilmfestivalen i Lund den 7-15 september 2013 arrangerades ett antal temakvällar på Skissernas Museum.  En kväll ägnades åt ett panelsamtal: Tema Spårvagn. Det filmades och är publicerat:

ArchFilmLund Arkiv 201 3(58:50)

Rulla ner till Panelsamtal: Tema Spårvagn 

Här framträder bl a Marcus Horning (SPIS, Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Lund, Christer Ljungberg (Trivector). Ja, vad ska man säga? Avslöjande är det om inte annat. Det varar visserligen en hel timme  och är bitvis lite segt - men slutet är intressant när man pratar om alla  kunniga medborgare i Lund som politikerna räds.

Det bestående intrycket är att paneldeltagarna de facto inte riktigt vet vad de talar om. Minnesvärt uttalande av stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén: "Jag litar 100% på de tekniker som jag har omkring mig."

Det mest absurda uttalandet stod emellertid Christer Ljungberg för: "De som har utrett det här i 20 år ligger 20 år före i tänket:" Hoppsan, ligger man inte 20 år efter då, som min stolsgranne viskade till mig.

På KTH hölls den 16 ok 2012 ett intressant och lärorikt panelsamtal på temat: Hur utvecklar vi kollektivtrafiken? Bland de många intressanta inslagen vill vi särskilt framhålla:

Maria Börjesson 8:29

Seminarium och debatt om framtida infrastruktur och samhällsbyggande. Arrangör Maskinentreprenörerna.Inspelat 31/1. 

Stora Infradagen 2014 1:59

Av särskilt intresse är Karin Stjernfeldt Jammehs presentation (0:39 - 0:45) av vad som görs i Malmö, samt anföranden av Björn Hasselgren, KTH och Thomas Carlsson, vd Swevo, 1.05 - 1:25.