Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

GUIDELINES för modern spårtrafik

I april 2011 publicerade Spårvagnar i Skåne (SPIS) en 64-sidig handledning för spårvägsplanering i Skåne, samtliga författaren var knutna till Trivector Traffic. Denna handledning har varit grundläggande för bl a den förstudie som senare kom att bli vägledande för spårvägsprojektet. 

Spårväg - guide för etablering

April 2015 har PG Andersson (Trivector) och Stenerik Ringqvist, RTM Konsult, publicerat en broschyr på 8 sidor som kort och koncist sammanfattar vad som väl får anses gälla för svensk aktuell spårvägsstandard:

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårtrafik

Broschyren är en pendang till en rapporten:

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT

vars 1:a utgåva kom några månader tidigare, i januari 2015.  Den omfattar 66 sidor och anger förutom PG Andersson och Stenerik Ringqvist ytterligare 9 medarbetare.

Att broschyren om spårtrafik på omslaget har en förförisk visionsbild av den planerade spårvägen i Lund, är inget att uppröras över. Syftet är ju att propagera för modern spårvägstrafik.