Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

Handledning för spårvägsplanering i Skåne 

Andreas Arvidsson och Gustav Olsson har utfört ett ambitiöst examensarbete 2012 vid LTH. Det ger oss ett bra underlag för en granskning huruvida det överhuvudtaget är realistiskt att tänka sig att plantera gräs i den omfattning på linjen Lund C-ESS som nu marknadsförs.

Spårkonstruktioner och byggmetoder för spårväg

Aktuell studie om spårvägar i gaturum med begränsade utrymmen. Beställare Spårvagnar i Skåne:

PM Ledningsutredning i samband med spårvägsanläggning

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers, har 2007 publicerat examensarbetet:

- Jämförelse mellan olika material i spårbyggnadens bärlager

Från samma institution kom 2012 examensarbetet :

Skador hos betongöverbyggnder för spårväg