Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

1. Gräs i spår - barriäreffekter

BILD & TEXT Sydsvenskan 2014-01-25:  

Gräs ska göra spårväg säker trots öppen lösning

"Det har varit jätteviktigt att ha en öppen lösning för spårvägen, dvs inga barriärer. Det har varit en förutsättning. Vi vill försöka integrera spårvägen i stadsrummet, på ett så fint, trafiksäkert och funktionellt sätt som möjligt och har tittat på andra moderna spårvägsstäder," säger Clara Lundqvist, landskapsarkitekt på tekniska förvaltningen och projektledare för gestaltnings-programmet. 

Ingen barriäreffekt?

Nej, kanske inte när spårvägen går i ett öppet landskap som på bilden ovan. Men i övrig stråk använder använder man gräs (ty. "Rasengleis",eng."Grass Tramway") för barriäreffektens skull, se t ex City Transport: Lawn Track

I Spårvägsgatan ska spårvagnarna samsas med gång-, cykel- och biltrafik  i gaturum på mellan 18 och 24 meters bredd. Källa. Att förneka spårvägens barriäreffekt är väl magstarkt, allra helst som spårvagnarna ska gå med 40 km/h mellan stationerna på Brunnshög enligt fastställd hastighetsprofil. Om inte annat så barriäreffekten tydlig på visionsbilden nedan. 

 


 

2. Gräs i spår - är det hållbart?

Erfarenheter får Würzburg:

Richtiges Rasengleis für die Linie 6!

Andra artiklar om problemkomplexet spår i gräs:

Rasengleis - Grüne Bänder

Entwicklung von Grünen Gleisen in URBAN TRACKS