Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

1. SUS-terminalen som målområde för kollektivtrafik före och efter eventuellt spårtrafik.

Till SUS-terminalen är det 0.897 km. Åktiden med spårväg blir ca 2 minuter från  Clemenstorget. Med 8 avgångar per timme blir den genomsnittliga restiden ca 6 minuter. Om man väljer att gå (5-6 km/h) är man framme på 10-12 minuter.

Gångavståndet från stationen blir t o m något kortare när väl rampen från Skytteln över till Fredsgatan är på plats. Men det handlar inte bara om avstånd. Viktigt är också i vad mån stråket inbjuder till promenad. Det gör Sankt Laurentiigatan -  att döma av de många som väljer att gå där. Akaciorna och Allhelgonakyrkan i fonden bidrar till gatans attraktivitet. Många har också upptäckt genvägen in på sjukhusområdet via Allhelgonakyrkans norrsida.  

Vi ska inte heller glömma att när spårvägen är på plats försvinner den i dag extremt frekventa busstrafiken till SUS från Clemenstorget via St. Laurentiigatan. I rusningstid är det knappast någon väntetid alls. Med spårvägen blir det avgång var 7-8 minut som mest frekvent.

Man börjar ana att hållplatsen för spårvagnar vid SUS-terminalen strängt taget inte behövs (med undantag för patienter med nedsatt rörelseförmåga som kommer resande till Lund C) För de allra flesta är det enklare - och hälsosammare - att promenera från Clemenstorget till SUS.

Hos spårvägsförespråkarna finns en förhoppning om att resenärer (studenter, anställda) som ska till någon av institutionerna kring Sölvegatan ska ta spårvagnen till SUS-terminalen för att sedan promenera genom sjukhusområdet. För att få ett mer sammanhängande stråk vill man flytta blockets nuvarande huvudentré till dess norrsida. Men varför inte hellre promenera/cykla från Lund C via t ex UB-parken? 

Som framgått kan behovet av spårvägshållplats vid SUS ifrågasättas. Allra helst om man ser vad konsekvenserna blir för alla bussresenärer från när och fjärran som idag ska till Universitetssjukhuset. Här en översikt över alla stads- och regionbussar som passerar där.

I dag är det så att samtliga lokalbussar går till Universitetssjukhuset utom linje 5 som går mellan industriområdet Gastelyckan och Nova. Linje 1 som går mellan Klostergården och Östra Torn passerar Biskopshuset, Sölvegatan och Fysiologen, dvs hållplatser i anslutning till sjukhusområdet.

Resenärer med busslinje 5 söderifrån byter vid Botulfsplatsen till linje 4, norrifrån vid Lund C till 1,2,3,4 eller 6. Alla andra busslinjer når således SUS utan byte av linje.