Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

KAPACITETEN PÅ CLEMENSTORGET

Lördagen den 12 mars 11-14 var allmänheten inbjuden till Kristallen för en medborgardialog om Clemenstorgets framtid baserat på det vinnande förslaget "Kontrapunkter". Till sommaren är det två år sedan som tävlingen utlystes:

Program för tävling om Clemenstorget och Bangatan i Lund

Det är intressant att läsa vad man då skrev om  den kapacitet som de tävlande hade att utgå ifrån (och vad man skriver om framtida utbyggnader), se programmet sid 13: