Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Cykelpendling

Se filmen

 Groningen: The World's Cycling City
 

Är det något man kan vara säker på så är det att den starka hälsotrend om vi nu upplever kommer att hålla i sig - särskilt bland de kreativa personer som den nya stadsdelen Brunnshög byggs för och uttryckligen vill locka till sig. Att cykla till jobbet eller ner till Lunds centrum kommer för många av dem att vara ett naturligt alternativ.  Visst, höjdskillnaderna känns i benen. Det har Trivector tagit fast på, så när man gör prognoser om val av färdmedel, så har man hittat en formel  som beaktar höjdskillnader:  restiden ökar med 1 minut när höjdskillnaden är 4 meter. Det förefaller vara ett rimligt antagande. Det är tungt att cykla uppför. Det kan vara så pass ansträngande att man hellre tar bilen eller åker kollektivt trots att det vore hälsosammare att cykla.

Inget av alla  dokument som Spårväg i Lund har lagt upp på sin hemsida nämner elcyklar, vilket är remarkabelt med tanke på att Lund är en stad där höjdskillnaderna är påtagliga, från Höje å söder till Brunnshög i norr är höjdskillnaden ca 90 m. Det är då som det är mycket skönt att ha den assistans som en elcykel ger. Men det tycks ha gått kommunen förbi, se t ex 

Så arbetar vi för cykling i Lund.

Inte ens i det allra senaste dokumentet, daterat 2013-10-22, nämns elcykel med ett ord. Se:

Cykelstrategi 2013 - 2017  För att fler ska cykla mer

På sid 5 anges "att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till 2017 (basår 2013), dvs 0,4% ökning per invånare och år". Maken till modest ambition får man leta efter. Annat är det med spårvägen.

Vad är då en elcykel? Det kan den som skriver dessa rader berätta. Sedan början av sommaren är jag ägare till en elcykel. Med den far jag två tre gånger i veckan från Botaniska trädgården via Hardebergaspåret till Kungsmarken (golfbanan) - en sträcka på ca 5 km.  Det tar mig 12-13  minuter och jag är alldeles lagom uppvärmd - och bilen låter jag stå hemma. Därigenom är kostnaden för elcykeln snart intjänad. Och jag kan lova att det är riktigt morsomt att fara fram på elcykeln - särskilt i motlut och i motvind.

Här hade vi tidigare ett dansk TV-inslag som vi nu byter till en svensk reklamfilm som förklarar vad som skiljer en elcykel från en vanligt cykel.

En av de större internationella organisationerna med mycket värdefull information är:

Go Pedelec!

Varför elcykeln ännu är så pass okänd i Lund med omnejd torde till en del kunna förklaras av näst intill obefintlig marknadsföring. För Lunds kommuns cykelplanerare tycks elcykeln inte  existera. Inte ens de framtidsorienterade dokumenten tar upp frågan. Är det av rädsla för att spårvägen ska förlora resande till elcyklister.

Skatterabatt för elcyklar

I USA och i ett antal europeiska länder kan man få en viss skatterabatt om man använder elcykel för att ta sig till sin arbetsplats. Man erinrar sig osökt det system som vi under en period hade i Sverige för att stimulera användningen av persondator. Företaget försåg anställda som så ville med persondatorer för personligt bruk som sedan efter en viss tid erbjöds att köpa dem för restvärdet. Företaget kompenserades genom skatterabatter. Om ett liknande system infördes för elcyklar skulle det sannolikt stimulera både användning och försäljning.

Forskningsprojektet CyCity, finansierat av Vinnova, har publicerat en rapport daterad 2012-10-07. Den analyserar elcykeln i brett perspektiv:

Elcyklar och cykelinfrastrukturen - Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel?


 

För den som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare rekommenderas:

Ökad och säkrare cykling  - en översyn av regler ur ett cykelperspektiv, SOU 2012:70

Se här en fantasifull lösning på små ytor som borde få cykelplaneringstrateger att tänka utanför de vanliga ramarna:

Låt fantasin spira! 

Lätta elfordon - ett projekt för hållbar pendling i Stockholm och Göteborg

Elcykelkortet