Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Elbilar

Det är uppenbart att  man knyter stora förhoppningar till att spårvägens attraktivitet ska bidra till att hålla tillbaka bilpendlingen till Lund NE / Brunnshög - att den ska bli högst en tredjedel. Men som redovisade utredningar visar når man inte målet utan extraordinära insatser.

Det är också intressant att konstatera att när det gäller framtiden - säg fram till år 2030 då 60%  av området antas vara bebyggt - sägs ingenting om bilbeståndets hållbarhet då. De bilar som rullar på våra vägar  i dag kommer då till stor del vara ersatta av bilar med fossiloberonde drivmedel. Exemplet Norge är lärorikt - och inspirande:

Elbilar i Norge

Med de insatser (ekonomisk incitament, lagstiftning mm) som med all sannolikhet kommer att följa i spåren på  den statliga Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta finns anledning att tro att Sverige kommer att följa efter Norge. Där står redan idag elbilen för 3% av bilbeståndet.

Elbilar - unplugged

Ny revolutionerande sladdlös laddningsteknik - finns även för bussar!


 

 


 

 

.