Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Separata bussfiler E22 

Mer plats för bussarna på E22 är rubriken på en artikel i Vägval - ett magasin om den hållbara resan.  Den bygger på en intervju med Christian Rydén, trafikplaneringschef  i Lunds kommun. Här ett klipp ur artikeln:

– Vi ser ju tillväxten i nordöstra Lund och i sydvästra Malmö som kommer att generera mycket trafik. Där kommer järnvägen att spela en viktig roll, men ska vi klara att erbjuda väsentligt fler resenärer bra kollektivtrafik behöver vi också bygga ut ett system för snabbussar och se till att bussarna kan komma fram snabbt och smidigt.

För att möta de växande pendlarströmmarna finns en stark fokusering på järnvägen, men det planeras också för en utbyggnad av direktbussarna mellan Malmö och Lund.

– Bussarna kan ju täcka upp delvis andra stråk än tåget och spelar en viktig roll i trafiksystemet, säger Christian Rydén. I dag har vi problem med att bussarna fastnar i samma köer som bilarna längs E22. Det finns en kort sträcka vid infarten till Malmö med ett speciellt busstråk och vår förhoppning är att vi inom en femårsperiod ska kunna ha fler sådana stråk på delar av E22 där bussarna har en tendens att fastna i köer i dag.

Målet på sikt är att skapa ett sammanhängande busstråk längs E22 där bussarna även när det är som mest trångt i trafiken kan susa förbi bilköerna.

– Det innebär att restiden med buss förkortas väsentligt och bara att se bussarna köra förbi bilarna på vägen har en viktig symboleffekt. I förlängningen skulle ett sammanhängande busstråk längs E22 också kunna uppgraderas till ett spårvägsstråk – men några konkreta sådana planer finns inte i dag. 

Förslag: Busshållplats på E22 vid Tunavägen.

I dag måste regionbussarna från Malmö svänga av redan vid Dalbyvägen och fortsätta på en hårt belastade Tornavägen för att nå Kunskapsstråket (170,171) eller fortsätta fram till Lunds Norra trafikplats (169)

Det är lätt att se att  en hållplats där E22 går över Tunavägen - en hållplats i nivå med motorvägen och med trapp- och eventuell hissförbindelse till Tunavägen  - skulle vara attraktiv av många skäl: närheten till Sparta, Ideon, Medicon Valley, men också en utmärkt bytesplats (cykel, stadsbuss)

Men det är också uppenbart att en hållplats i det läget skulle utsätta spårvägen för allvarlig konkurrens med en superbusslinje från Malmö C , Värnhem, Södervärn. Från terminalen vid Malmö C tar det bara två-tre minuter för att nå E22:an. Resan Värnhem - Solbjer tar idag 19 minuter enligt tidtabellen (169). Till en framtida hållplats vid Tunavägen torde restiden från Malmö C bli ca 15 minuter. Med tåg från Malmö C till Medicon Valley  via ett  byte till spårvägen Lund C - Ideon torde restiden bli minst det dubbla!  Sedan kan man prata "spårfaktor" hur mycket man vill!


 

Bron med E22:an över Tunavägen.