Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Om föreningen

Initiativet

Aktion för Spårvägsfritt Lund har sitt upphov i en protest mot kommunens allt mer konkreta planer på att anlägga spårvägar i Lunds stadskärna. Något måste göras. Att bara skriva insändare var otillräckligt. Motståndet måste organiseras. Så gick tankarna hos den grupp som tog initiativet till att blida Aktion för Spårvägsfritt Lund. Flygblad tryckes upp och delades ut på Clemenstorget och på andra ställen i staden. Dessa aktioner ledde ofta  till engagerat meningsutbyte med lundabor som stannade upp för att säga sin mening.

Initiativtagarna började ha regelbundna möten för att diskutera hur man skulle gå vidare. Vid ett av dessa beslöts att skriva ett öppet brev till kommunstyrelsen, vilket uppmärksammades av Sydsvenskan:

Öppet brev mot spårvägen

Ideell förening  

Aktion för spårvägfritt Lund bildade 2013-09-16 formellt en ideell förening. Den ska arbeta med opinionsbildning bland allmänheten och påverka politiker och tjänstemän i Lunds kommun, regionala och statliga myndigheter. 

- Vi behövs som motvikt till kommunens totalt ensidiga information. Vi kommer att fokusera på att belysa fyra stora frågetecken; kostnadsaspekterna, det sannolikt starkt överdrivna kapacitetsbehovet, spårvägens påverkan på stadsmiljön och de miljövänliga alternativ som finns och som kommunen tiger om, säger föreningens nyvalde ordförande Sverker Oredsson

- Lunds kommun och Region Skåne har ett stort övertag genom de miljoner som anslagits under den senaste 20-årsperioden till utredningsresurser och påverkansarbete för byggandet av spårvägen till Brunnshög. Men vi har hjälp av ett starkt nätverk av kunniga och kloka personer i vårt arbete, fortsätter Sverker Oredsson.

2013-09-16 Pressmeddelande 

Föreningens stadgar

antagna vid konstituerande föreningsmöte den 15 september 2012:

Stadgar för föreningen för Aktion för Spårvägsfritt Lund

Organisationsnummer: 302571-6915

Årsmöten

 

AFSL Årsmötesprotokoll 2015
AFSL Årsmötesprotokoll 2015.pdf (561.48KB)
AFSL Årsmötesprotokoll 2015
AFSL Årsmötesprotokoll 2015.pdf (561.48KB)

 

 

 

 

AFSL Årsmötesprotokoll 2016
AFSL Årsmötesprotokoll 2016.pdf (48.34KB)
AFSL Årsmötesprotokoll 2016
AFSL Årsmötesprotokoll 2016.pdf (48.34KB)