Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Platanerna på Clemenstorget

Föreningen för Dendrologi och Parkvård har i ett brev till Länstyrelsen och Byggnadsnämnden i Lund skrivit att man "häpnar över att kommunens styrande avser att förstöra denna unika trädplantering. I denna tid av förödande trädsjukdomar som tvingar oss att avverka sjuka almar, askar och ekar i stora mängden bör vi värna om de vuxna friska träd vi har i städerna, i synnerhet om de utgör en så speciell enhet som platanerna på Clemenstorget".

Rädda platanerna!  Än är striden inte förlorad. För inspiration se videon:

Almstriden i Kungsträdgården 1971


 

Lotte Möller i LUSTGÅRDEN 2013: 

Platanerna i Lund lever farligt


 

Läs om vilka unika miljö- och kulturvärden som står på spel:

Clemenstorgets vara eller inte vara


 

Karin Svensson Smith:

Fler träd i Lund