Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

PRESSMEDDELANDE 2016-01-27

Alla skåningar får betala för Lunds spårväg  

PRESSMEDDELANDE 2015-11-23

Ge inte statliga medel till spårvägen uppmanar spårvägskritiker i Lund

PRESSMEDDELANDE 2015-10-28

 

FörNyaLund kräver folkomröstning om spårvägen

Motionstexten

 

Bilaga till motionen

PRESSMEDDELANDE 2015-09-03

FörNyaLund välkomnar de nya spårvägsbesluten

PRESSMEDDELANDE 2015-06-12

 

Ramprogram för Lund C kritiseras av Aktion för Spårvägsfritt Lund

PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

 

Statliga pengar måste vänta på spårvägsutredning

PRESSMEDDELANDE 2015-02-04

 

Allianspartierna och FörNyaLund vill utreda kollektivtrafiken

PRESSMEDDELANDE 2014-12-16

 

Massiv kritik av spårvägsplanerna från tunga institutioner och boende.

Bilaga: AFSL:s sammanfattning av sakägaryttrande. December 2014

PRESSMEDDELANDE 2014-11-06

 

Bakvänt för tävling om Clemenstorget

Skrivelse till Lunds Kommun:

Synpunkter på "Arkitekttävling för gestaltning av Clemenstorget och Bangatan".

PRESSMEDDELANDE 2014-10-21

 

Alliansen och FörNyaLund i samarbete om kollektivtrafiken och Lunds ekonomi

PRESSMEDDELANDE 2014-09-28

 

Valdebatt om Lunds Framtid i Pingstkyrkan nu på måndag  1 september kl 19

PRESSMEDDELANDE 2014-09-27

 

Expertsvar om varför elbussar är bättre än spårvagnar i Lund. "FRÅGA LUND om spårvagn och elbuss" är titeln på en färsk rapport .........

PRESSMEDDELANDE 2014-05-17

 

Platanernas dag på Clemenstorget 24 maj.

PRESSMEDDELANDE 2014-05-02

 

"VIsste ni att det i år är 118 år sedan ......"

PRESSMEDDELANDE OCH UTTALANDE 2014-03-26 

 

Hela Lunds kommuns nuvarande busslinjenät skulle kunna konverteras till eldrift för en tredjedel av spårvägens uppskattade kostnad. Det hävdar Aktion för Spårvägsfritt Lund (AFSL) med anledning av att föreningen Spårvagnsstäderna håller årsmöte i staden 27-28 mars.
 
AFSL vill se miljövänlig elektrifierad busstrafik som alternativ till spårvägen, och på sikt i hela Lunds kommun. 
- Kommunen verkar inte vilja kännas vid det paradigmskifte som skett de senaste åren vad gäller elektrifierad busstrafik, säger föreningens vice ordförande, trafikforskare Börje Hed.  
 
AFSL uppmärksammade årsmötet med att dela ut flygblad med fakta om spårvägen, fakta som vi menar undanhålls kommunmedborgarna.
 

PRESSMEDDELANDE 2014-02-25

 

Varannan damernas i Spårvägsfritt Lund!

 

PRESSMEDDELANDE 2014-01- 09

Lundaborna välkomnas till ett offentligt möte med rubriken: "Smartare kollektivtrafik för hela Lund" måndagen den 20 januari kl 18.30 i Pingstkyrkans lokaler, Stora Södergatan 25. Se Programmet här

 

PRESSMEDDELANDE 2013-11-18

Aktionsgruppen kritiserar förslag till byggnation vid Kung Oskars bro samt  diskuterar deltagande i valet.

 

PRESSMEDDELANDE 2013-10-28   

Rapporten: Kan befintliga busslinjer utnyttjas bättre?

Underlaget: Trafikräkningen

 

PRESSMEDDELANDE 2013-09-30

Skattemedel ska inte användas till en dyr och helt onödig spårvagn!

Läs skrivelsen här daterad 2013-09-27