Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Målstyrt kapacitetsbehov

Förespråkarna för spårvägen vill till varje pris påvisa att det endast är ett spårvägssystem som har den kapacitet som behövs. Hur går man då tillväga? Svaret finner man i dokumentet, daterat 2012-11-19:

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Sidan 6 av dokumentet är inklippt här. Den inledande texten måste man läsa mer än en gång för att övertyga sig om att man har läst rätt. Vill man ha spårvagn, då måste man åstadkomma en prognos som legitimerar byggandet av den. Så enkelt är det.  Slutklämmen är obetalbar (sic!): Med de kvantifieringar som anges är slutsatsen att spårvägen är nödvändig