Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Lund C - ramprogram för ett nytt stationsområde.

Så har då äntligen Stadsbyggnadskontoret släppt ramprogrammet för Lund C. På kommunens hemsida presenteras förslaget i en kortversion Se här! Där finns även en länk till Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor. Man kan också ladda ner det direkt härifrån:

Ramprogram för Lund C