Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Trafikomläggning

Förbudet för bussar att använda St. Laurentiigatan kritiserades skarpt i Sydsvenskan          

 2014-04-08: Vem har bestämt om bussvägsflytt?

I bilaga 10 till tävlingsprogrammet anges Körvägar för busstrafik St. Laurentiigatan är där fortfarande öppen för dubbelriktad busstrafik. Det framgår också av portalbilden till juryutlåtandet