Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Science Village Scandinavia (SVS)

se även

CERN - ESS

Om man tror att valet av just spårväg skulle vara betingat av dess överlägsna kapacitet, då har man inte förstått vad vad det handlar om. Det förstår man först när man kommer till spårvägens ändhållplats: Science Village, forskarbyn som ska byggas mellan MAX IV och ESS. 

Det helt avgöranden är att kunna erbjuda besökare som landat på Kastrup en glansfull resa dit upp. Inte ska de behöva sätts sig i en buss när de stiger av vid Lund C, det vore för trivialt. 

2011-2012 vann det danska arkitektkontoret COBE en tävling om att ge  området mellan MAX IV och ESS en struktur. Kontoret fick uppdraget att utveckla idéerna vidare, vilket resulterade i dokumentet:

Planförslag september 2012

Sex månader senare kom stadsbyggnadskontorets ramprogram daterat 2013-04-05:

Ramprogram för Science Village Scandinavia

Omslagsbilden visar Science Village i förföriskt nattljus när Lund NE/Brunnshög är fullt utbyggt.

Under årets Almedalsvecka hölls ett seminarium om Science Village. Videofilmen (47 min) är klart sevärd:

Hur bygger man en forskningsby från Scratch?

Filmen ger en uppfattning om de föreställningar och förhoppningar som år knutna till anläggningen. Mats Helmfrid och Mats Paulsson (Peab) är några av deltagarna. Spårvägen nämns endast en passant. Det är när ansvariga för Science Village säger att de avundas den PR-insats som har kommit och kommer spårvägen till del. 

Eva Sjölins vokabulär känner vi igen från Mål och Visioner: levande stadsmiljö, mångfald, oplanerade möten, gröna stråk och skönhet. Favorituttrycket är "scenografi" - som om det handlade om ett kulissverk. Här ser man spårvagnarna glida in på inomhustorget i hjärtat av Science Village. 

Det kunde lika gärna vara elbussar!  "I Göteborg slår det gnistor om busstrafiken", så heter en artikel på sid 4  i En tidning om eldriven busstrafik

Om hållplats inomhus kan man läsa: "De eldrivna bussarna kommer att vara extremt energisnåla, tysta och emissionsfria vilket öppnar för helt nya lösningar.Till exempel kommer minst en av hållplatserna på linjen att ligga inomhus. När projektet lanserades körde en batteridriven buss till göteborgarnas förvåning in i köpcentrat Östra Nordstan för att visa på möjligheterna med den nya tekniken.

 Om biltrafik

I filmen möter man i stort sett samma avspända förhållande till biltrafik som i COBEs planförslag sid 39:

Det är lätt att ta sig till och från LSV (numera SVS) i bil och att förflytta sig i området. Den primära ankomsten till Lund Science Village kommer att vara en ny avfart på E22. Området i anslutning till avfarten minimeras genom att etablera ramper nära motorvägen och låta dem möta den nya förbindelsevägen vid signalreglerade korsningar. Förbindelsevägen är ansluten till trafik-loopen, ett vägförlopp som ger tillgång till hela LSV från både E22 och Odarslövsvägen, som därmed gör det lätt att fördel trafiken i området, samt att ta sig till och från LSV utan att skapa en stressande trafikled genom området.

Förbindelsevägen, loppen och Odarslövsvägen är utformade som traditionella gator med fordonstrafik, cykelbanor och trottoarer. Detta säkerställer enkel framkomlighet för biltrafik, men utan att bjuda in till hög hastighet på grund av de skarpa böjarna av kvadraten.

På-och avfart till E22

Så länge det inte finns något definitivt beslut om verkligen bygga spårvägen, kommer man ligga lågt  vad gäller kopplingen av Science Village till E22. Så här skriver man i programförslaget på sidan 38:

Det kan med tiden uppstå ett behov av ytterligare en av- och påfart till E22 som då placeras vid Science Village Scandinavia. I första skedet räcker vägkapaciteten på trafikplats Norra och Odarslövsvägen för att trafikförsörja nordöstra Brunnshög. Men allt eftersom området byggs ut kan det uppstå ett behov av ytterligare vägkapacitet. Ramprogrammet två alternativ placeringar för av- och påfarten.
Om det är något som står högst i prioritetsordningen på Brunnshög, så är det treenigheten MAX IV - SVS - ESS. Det är förvisso inte spårvägen, om nu någon trodde det. Ingen ska heller tro att några "hållbarhetsargument" skulle stoppa en tidigareläggning av kopplingen till E22 om det ledde till förbättringar av trafiksituationen. En sådan koppling skulle regiontrafiken längs E22 ha nytta av.

Man kan alltså på goda grunder misstänka att att trafikplats SVS kommer till stånd tidigare än vad ramprogrammet anger. Jämför med trafikplats Råby invigd 2009. Allra bäste vore naturligtvis att materialtransporter mm kunde använda sig av på- och avfarterna redan under uppbyggnaden av ESS och SVS.

Mer att läsa om spårvägens konkurrensutsatthet finns här.