Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Nettolast

Excellbladet visar hur ekipagets nettolast utvecklas från Lund C till ESS.  Nettolasten är satt till 100 mellan Lund C och SUS, därefter görs antaganden om antalet på- och avstiganden vid resp hållplats med randvillkoret att nettolasten är noll efter ankomst till slutstationen SVS/ESS.

Observera skillnaden med spårvägar som länkar samman stadsdelar via mellanliggande verksamhetsområden/stadskärnor. Spårvagnarnas utnyttjande avsevärt effektivare, dvs genomsnittliga nettolast väsentligt högre. Ju mer balanserad bandstad, desto effektivare utnyttjande.

Diagrammet visar att eventuell trängsel snabbt avtar under resans gång. Åktiden mellan Lund C och SUS beräknas till 2-3 minuter. Efter halva resan, dvs efter 7-8 minuter, är vagnen halvfull/halvtom. Under lång tid framöver skulle det vara billigare att erbjuda gratis taxi på lundalänken än att bygga och driva spårväg. 

Nettolast från Lund C till slutstation (SVS/ESS) i maxtimmen.  Exempel:

     
Från hpl
PåstigandeAvstigandeNettolasthållplats
Lund C1001001
SUS510952
LTH525753
Ideon125514
Höjdpunkten115375
Solbjer115236
Brunnshög C110147
Max IV11058
SVS/ESS509
11511544
medel