Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Tidtabeller

Work in  progress ...

.

Lund C - ESS. Värden beräknade på antal turer per timme, antal fordon i omlopp (L=10,4 km) samt avgångstider:

      
tnv = s/t= L/2/v*60Avgångstider
antal   turer per timmeturtätet (t)     minantal (n)    fordons = L/n    L=10,4 kmkm/hrestid max Lund C - ESS
87,552,0816,6418,750 7 15 23 30 27 45 53 
61042,6015,60200  10 20 30 40 50 
41533,4713,8722,50 15  30 45   
23025,2010,40300 30


 


 

      
Trivector 


vikt
2008JA 2020UA 2020
Reslängd km3,53,53,5
Medelhastighet222126
Antal turer/timme12302020=12+8
gångtid1101110Gångtidsökning
väntetid12,511,5
åktid19,5108,1
försening10,510,5
gångtid2202220
väntetid1,74,251,72,55
åktid19,5108,1
försening2,51,252,51,25
Viktad restid3536,231,9