Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


SPÅRVÄGAR FRÅN HELA VÄRLDEN

Det finns en dansk hemsida som kallar sig SPORVOGNSREJSER som vi gärna vill introducera för våra läsare. Där finns länkar till i stort sett alla orter med spårväg, i drift eller nedlagda.

Vi har plockat ut ett tiotal av de senaste byggda spårvägssystemen från olika delar av Europa med modern design. De flesta är hämtade från Frankrike. Det är också därifrån som talet om spårvägsrenässans har sitt ursprung. Fransmännen har en speciell känsla för den "grandezza" som moderna spårvagnar utstrålar enligt Christer Ljungberg (Trivector).

De flesta filmklippen är i HD, vilket måhända gör dem extra förföriska.Sedan länge har vi letat efter referensobjekt till spårvägsprojektet Lund C -ESS men utan resultat. Frågar man Håkan Lockby, Christian Rydén och andra, så är de objekt som nämns alla hämtade från städer av en helt annan skala än Lunds. Det tycks helt enkelt inte finnas städer med en stadsstruktur liknande Lunds som har spårväg.

När ni ser filmerna, föreställ er då att spårvagnarna går i Lund. Då, om inte förr, inser man att spårvagnar helt enkelt är för långa och proportionellt för stora objekt för Lunds gator och gatunät. Just det förhållandet att spårvägar går på räls utan att kunna väja, gör dem subjektivt och objektivt mer skrymmande än bussar med samma tvärsektion, som är smidigare och som på ett helt annat sätt kan "åla sig" fram i färdriktningen.

När ni ser filmerna, var också uppmärksamma på barriärer, säkerhetsåtgärder och hur ofta som spåren går i generöst tilltagna gaturum till skillnad från vad som är fallet i Lund. 

Vi har förvisso vetat det länge: Även om man spontant är positiv till spårvagnar, så är Lund fel plats för just spårvägar.

-  Bordeaux (3:03) HD

-  Montpellier (5:56) HD

-  Toulouse (2:48) HD

-  Nantes (5:04) HD

-  Grenoble (6:28) HD

-  Dijon (3:24) HD

-  Valanciennes (7:00) HD

-  Sevilla (2:31)

-  Gent (3:27)

-  Reims  (4:00) HD

-  Mulhouse (7:28)

-  Würzburg (36:09)

-  Darmstadt (35:32) HD

-  Freiburg (5:43)