Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Scandinavia Science Village                        Länk till detaljplan

Utdrag ur remissyttrandet:

Spårvägen skall gå rakt genom det tätbebyggda bostadsområdet Brunnshög. Flera gator och många gång- och cykelvägar kommer att korsa spårvägen. Enligt uppgift skall turtätheten vara en vagn var 7,5 minut. Den spårvägsdepå som skall uppföras intill ESS kan rymma mer än 60 spårvagnar. Detta innebär att när spårvägsnätet är helt utbyggt kommer ytterligare ca 200 tomma spårvagnar att dagligen köras genom stadsdelen. Är det förenligt med god och säker boendemiljö? Aktion för Spårvägsfritt Lund ser ett alternativ med miljövänliga bussar som en bättre lösning.

Spårvägen korsar Odarslövsvägen i alltför spetsig vinkel. I vänsterstyrda bilar är förarens uppmärksamhet sämst snett bakåt höger. Om en bilförare missar en ljussignal är risken stor att en allvarlig olycka inträffar i detta kors. Vi menar att en mer vinkelrät och därmed säkrare korsning bör eftersträvas. Enligt en utredning i Stockholm förorsakar spårvagnar och lokaltåg långt fler dödsolyckor än bussar räknat per passagerare. 

/Hämta Bild från SSV: program