Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Sölvegatan från LTH och norrut                        Länk till detaljplan

Förslaget att stänga Sölvegatan för biltrafik genom LTH-parken är oacceptabelt. Motiveringen i remissyttrandet lyder:

På Sölvegatan från LTH och mot nordost blir det enligt förslaget endast spårvägstrafik jämte cykelbanor. Denna gata är i hela sin längd från Biskopsgatan i söder upp till Norra Ringen något av en ryggrad i Lunds universitets- och forskningsvärld. Och den kommer att ytterligare förlängas och förstärkas genom tillkomsten av MAX 4 och ESS. Det är viktigt inte bara för dem som bor och verkar inom området utan också för kollektivtrafik med buss.

Aktion för Spårvägsfritt Lund kräver att Sölvegatan i hela sin längd skall vara öppen för all trafik.