Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Det har arbetats in i alla politikers huvuden att "Lund ska ha spårvagn".PG Andersson, Trivector (SDS 2010-10-28)

"Att inviga en ny spårväg, det är ett verkligt monument för en politiker. Hur kul är det att inviga en ny bussväg?" PG Andersson, Trivector (SDS 2010-10-28) 

SPÅRVÄGSPROJEKTET I LUND

Spårvägsanläggningen är den största infrastruktursatsningen i Lunds historia. Projektet drivs av Tekniska förvaltningen, i tätt samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Lunds Kommun, Skånetrafiken, Spårvagnar i Skåne samt stadsutvecklingsprojekten Kunskapsstråket och Brunnshög. Den som vill kan följa projektet på Spårväg Lunds hemsida:

Spårväg Lund.  

Hemsidan för Spårväg Lund är naturligtvis också ett led i marknadsföringen av projektet. Det får man inte glömma.

En illustration till att tanken på spårväg i Lund ingalunda är ny. Observera dateringen: september 1992. Trivector har särskilt under senare tid på olika sätt bistått Lunds kommun i utredningsarbetet kring spårvägsprojekt. Trivector har också stått för den prognos som Kollektivtrafiknämnden grundar sitt beslut att påbörja upphandlingen av spårvagnar, depå och operatör för spårvägsetapp 1.