Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Informationsfoldern  - ett exempel på kommunens informationsarbete

Tekniska förvaltningen framställde i juni 2013 en trycksak om Spårväg Lund V - ESS som en del i kommunens informationsarbete riktat till medborgare i Lund men även till intresserade utanför kommungränserna. Den kan laddas ner här

Fotomontaget  ger en skenbart idyllisk framställning av hur Laurentiigatan kan te sig när spårvägen är på plats. Blicken riktas mot Clemenstorget som emellertid skyms av en ridå av grönska. I verkligheten skulle platanerna vara borta och man skulle ha sett Tullhuset  såvida det inte då är rivet. En annan oärlighet är att akaciorna på ömse sidor om gatan står kvar. Det lär vara Sveriges enda akaciaallé. Den ger som bilden visar en stilig inramning av spårvagnarna. Sanningen är att akaciorna måste bort, om inte förr så i samband med omläggningen av alla ledningar i gatan. Man skyller på att en del av akaciorna ändå inte mår bra.

Broschyren är tveklöst ett professionellt arbete. Med ett suggestivt språk vill man övertyga läsaren om spårvägens nödvändighet. Här radas "fakta" upp utan den minsta kritiska eftertanke.  Det är däremot ledstjärnan för Aktion för Spårvägsfritt Lund.!