Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög 

Stadsbyggnadskontoret publicerade i november 2012 en rapport som är viktig för att förstå den kontext som spårvägen är en del av.  Arbetet hade beställts av kommunfullmäktige redan 2009 och ingår som ett underlag till Fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög. Huvudansvarig var Christian Rydén vid Stadsbyggnadskontoret. Björn Wendle från Trivector bidrog i processen och rapportskrivandet.

Trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög

Färdplan för hållbar mobilitet

Detta är ett välstrukturerat, informativt och koncist skrivet dokument och dessutom endast på 24 sidor.