Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Buller och vibrationer

När man tar del av remissvaren vid granskningen av detaljplanera för spårvägen är det slående med vilken kraft de olika remissinstanserna längs spåret formulerar sin oro för störningar av  avancerade mätinstrument som redan idag används.

Läs remissyttrande från Region Skåne, Universitetet, LTH, MAX IV och ESS.

Rhein-Neckar Zeitung har alldeles nyligen publicerat en artikel med den talande rubriken:

Die Forschung im Feld verträgt keine Strassenbahn

Ramböll har på uppdrag av Spårvagnar i Skåne utrett buller- och vibrationproblematiken längs spåret. Version 5.0 kom så sent som 2013-10-14:

Spårväg Lund C till ESS - buller och vibrationer

Det finns inget i rapporten som antyder att revideringen skulle vara föranledd av Lunds Universitets remissyttrande daterat 2013-06-19, i vilket riskerna för störningar från elektromagnetiska fält från spårvägen med skärpa påtalas. Kostnaden för skyddsåtgärder anges till ca 50 miljoner kronor.

Störningar från elektromagnetiska fält berörs överhuvudtaget inte i undersökningen. Däremot behandlas vibrationer alstrade av spårvägen. 

Vi kan konstatera att man föreslår vibrationsdämpande åtgärder på ett antal delsträckor på spårvägslinjen. Det handlar bl  om partier om vilka det heter att när de byggdes förbereddes för framtida spårvägstrafik, underförstått att det i princip bara var att lägga ut spåren. Ingenting om detta nämns i utredningen.  Är vår förmodan riktig, måste man räkna med ytterligare kostnader. Det måste självfallet undersökas.