Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Spårväg i Lund - en idé med gamla anor

Planer på att anlägga spårväg  i Lund har funnits långt tidigare, Om det kan man läsa i ett dokument som PG Andersson, Trivector Traffic, har publicerat:

Spårvägsplaner i Lund 1905 - Beslut 5 februari 2009 

Det dröjde ända till den 5 februari 2009 innan kommunstyrelsen beslöt att starta ett projekt med målet att Lundalänken år 2014 skulla kunna öppnas för spårvangstrafik. Men till det beslutet var det en lång väg.

I Förstudien SPÅRVÄG LUND TILL ESS, 2011-5-02, finns en utmärkt historik på sid 91: Bilaga 8.Tidigare utredningar

Förstudie Spårväg Lund till ESS

 Lundalänken - från idé till succé. Så löd huvudrubriken på den broschyr som Lunds Kommun lät trycka upp 2003 då länken invigdes. Stoltheten är omisskännlig:

 Lundalänken  - en genväg för kollektivtrafiken i Lund 

En utmärkt källa för en översiktlig historik är Christoffer Odéns uppsats "Lundalänken. En planeringsprocess i nutid" vid Stadsvetenskapliga institutionen, LU, VT 2011:

Lundalänken. En planeringsprocess i nutid.

Odéns skildring av historiken ger en intressant belysning av de olika aktörerna roller beslutprocessen.  (Man kan lugnt hoppa över de teoretisk avsnitten och direkt rulla fram till kapitel 3. Undersökning.) 

Från spårvagnsdröm till spårvägstrafik på riktigt i Lund

Motion 2011-03-10: Emma Berginger (Mp), Rolf Englesson (Mp)