Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Genombrottet i Lunds stadskärna - sent 60-tal

Genombrottet i Lunds stadskärna sent 60-tal

Det finns uppenbara paralleller mellan spårvägsprojektet och de planer på ett motorvägsliknande genombrott i Lunds stadskärna  som höll på att bli verklighet i slutet av 60-talet. Då som nu var politikerna eniga och man diskuterade endast var exakt genombrottet  skulle dras. Det var först när några enstaka politiker i Folkpartiet respektive Socialdemokraterna fronderade som politikerna vaknade och tog sitt förnuft till fånga och i stor enighet beslöt att släppa hela idén. 

Det finns all anledning att påminna om Genombrottet nu när Lunds politiker ånyo är på väg att göra ingrepp stadskärnan; ingrepp som det är svårt att se någon återvändo från den dag grävmaskinerna går igång. 

För den som är intresserade av att dra trådarna bakåt i tiden vill vi gärna rekommendera:

Trafiken i Lund - från Genombrottet till LundaMaTs

Författare är Charlotte Wahl. Det är ett gediget examensarbete  vid institutionen för Teknik och Samhälle, LTH, 2005.

I Lunds bevaringsprogram finns en  skildring av Södra Centrumleden som var namnet i planeringsskedet på det som sedan kom att kallas Genombrottet. Författare är Hjördis Kristenson och avsnittet bär det fantasifulla namnet:

"icke är en gata i en stad till endast för att komma fort fram på, den har äfven andra funktioner"