Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Gestaltningen av spårvägen

Vid seminariet för "Smartare kollektivtrafik - för hela Lund" i Pingstkyrkan den 20 januari 2014 viftade Karin Smitt Svensson med det nya gestaltningsprogrammet för spårvägen, vilket då ännu hade antagits av kommunstyrelsen. Det skedde först den 5 februari som framgår av:

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-02-05

Bland de att-satser som kommunstyren beslutade att anta är självfallet den intressantaste"att planeringen för etapp 3, söderut, utgår ur kommunens fortsatta arbete med spårvägen i Lund

Men det gillade inte Mp och S som vill att denna att-sats skulle avslås. Mp respektive V lämnade även in en skriftlig reservation.

Det kan alltså konstateras att S, Mp och V vill hålla öppet för en framtida tredje etapp av spårvägsutbyggnaden. Men detta är ingenting som man i dagsläget vill tala högt om.

Vänsterpartiets skrivning är värd att citera. Under rubriken "På vingligt spår" skriver Mats Olsson och Hanna Gunnarsson:

Lunds borgerlighet är sannerligen ingenting att hålla i handen när det blåser. Inför valet 2010 presenterade de tillsammans ett så kallat utspel; att forcera fram en spårdragning i centrala Lund på Klostergatan och Stora Södergatan och söderut. De kallade det ett vallöfte. Deras huvudlösa tilltag medförde att ett organiserat motstånd mot spårväg överhuvudtaget fick fart i Lund, i alla fall bland äldre konservativa män. Nu under valåret 2014 är borgerligheten på vild flykt från detta sitt eget utspel.

Varför det dröjde till sista dagarna i mars innan  gestaltningsprogrammet publicerades vet vi inte. Men nu finns det under beteckningen Riktlinjer för gestaltning spårväg Lund C - ESS  på Spårväg Lunds hemsida. Dokumentet är uppdelat på tre delar. Man finner dem här: 

Gestaltningen av spårvägen

Rulla ner till Läs hela dokumentet, vilket är uppdelat på tre delar. Intressantast är del 3: Urformning av sträckan 

"Riktlinjer för gestaltning" är en adekvat beteckning. Den som förväntade sig någon substantiell förändring/komplettering av detaljplanerna från våren 2013 blir besviken. Allt är utanverk med än mer påkostade illustrationer. Arbetet är att se som en utvidgning av det Designkoncept: Vagn och Hållplats som presenterades redan i maj 2013.