Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Ingen pendlarparkering!

Att det inte planeras någon pendlarparkering (park-and-ride) i anslutning till ändhållplatsen på Brunnshög (utan endast en depå) är anmärkningsvärt - men naturligtvis begripligt med tanke på att ändhållplatsen är inne i "hjärtat" av Science Village Scandinavia. Annars vore det ju "klimarsmart" att fånga upp från nord-ost inkommande bilpendlare. Än smartare vore det att erbjuda lånecyklar.